บริการตรวจสุขภาพช่องปาก

ฟรี !!! บริการตรวจสุขภาพช่องปาก 
27 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00 - 15.30 น.
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
** นำบัตรประชาชนมายื่น เพื่อขอรับบริการ **
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up