สสจ.ตรวจร้านค้า ปชส.การจำหน่ายบุหรี่ในรูปแบบหีบห่อใหม่

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นายปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นางวีร์ธารินทร์ สุนทรนนท์ สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก นายอรัญ นิยะกิจ ปลัดอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย กรมควบคุมโรคสายตรวจสรรพสามิต ชุดปฎิบัติการ DOPA37 อำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมออกตรวจประชาสัมพันธ์ ตามร้านค้าต่างในเขตพิษณุโลก ให้จำหน่ายบุหรี่ ซิกาแรต ในรูปแบบหีบห่อใหม่เท่านั้น 
นายปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป บุหรี่ซิกาแรตที่วางขายในประเทศไทยได้ ต้องเป็นซองบุหรี่ซิกาแรตรูปแบบใหม่เท่านั้น ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค และพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ จะลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีทันทีกับผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ขายรายใดที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เนื่องจากได้ประกาศให้ผู้ประกอบการรับทราบล่วงหน้าแล้วถึง 1 ปี เพื่อเตรียมการและปรับตัว ซึ่งหากพบการขายบุหรี่ซองรูปแบบเก่า ร้านค้าจะมีความผิดฐานขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้จัดให้มีหีบห่อตามที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ตามมาตรา 38 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
จึงขอแจ้งเตือนไปยังร้านค้าปลีกยกเลิกการจำหน่ายบุหรี่ซองรูปแบบเก่าตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ในกรณีร้านค้าใดมีบุหรี่ซองรูปแบบเก่าคงค้าง หรือไม่สามารถขายได้ทันตามกำหนดเวลา ขอให้ติดต่อประสานไปยัง บริษัทผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือตัวแทนค้าส่ง เพื่อเยียวยาแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากขณะนี้ผู้ผลิต และผู้นำเข้ามีสินค้าบุหรี่ซองรูปแบบใหม่ หรือซองบุหรี่แบบเรียบ เพียงพอในการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าปลีกทั่วประเทศแล้ว กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามกฎหมาย สอบถามได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร. 02 590 3852

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up