ชาวนาสานตะกร้าหวายลายไทยสร้างรายได้เสริม

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นาง สุดารัตน์  ทองรัตน์  ประธานกลุ่มสตรีตำบลบึงพระ ได้พยายามรวบรวมแม่บ้านเกษตรกรในหมู่บ้าน ได้ประมาณ  60 คน เพื่อสรรหาอาชีพเสริม โดยได้เชิญวิทยากรมาสอนการสานตะกร้าด้วยหวายแท้ และหวายเทียม เป็นสีสันสวยงาม จากนั้นได้มีการพัฒนามากขึ้น เป็นการสานสร้างลวดลายเฉพาะของบ้านบึงพระเอง 

เริ่มต้นจากกลุ่มได้งบประมาณจากหมู่บ้าน นวัตวิถี และได้มีแนวคิดที่จะฟื้นฟูภูมิปัญญาของคนในตำบลบึงพระ ซึ่งแต่เดิมคนบึงพระจะเก่งเรื่องการจักสานจากไม้ไผ่ และหวายเป็นอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ  สืบทอดกันมาเป็นรุ่นต่อรุ่น และปัจจุบันคนรุ่นใหม่ก็เริ่มจักตอกไม้ไผ่ ตัดหวายไม่ค่อยเป็นกันแล้ว และที่สำคัญวัตถุดิบก็มีค่อนข้างน้อยมาก จึงได้มีการศึกษาค้นหาในระบบอินเตอร์เน็ตจึงพบกลุ่มที่ทำหวายเทียมที่อ่างทอง ซึ่งมามารถนำมาประกอบเป็นวัตถุดิบที่ชาวบึงพระจะนำมาใช้ได้  จึงได้สั่งมาเพื่อทำตะกร้าหวาย และได้เชิญวิทยากรปราชญ์ชาวบ้านในตำบลบึงพระเอง มาให้ความรู้พร้อมสอนการสาน ขึ้นโครงหวายจริง และสานลงลวดลายเป็นลำดับแรก เป็นลายธรรมดา ๆ  

แต่เนื่องจากกลุ่มแม่บ้านมีความชำนาญเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงไม่ยากที่จะพัฒนาลายได้สวยงามอย่างมาก เช่น ลายดอกพิกุล และลายข้าวหลามตัด เป็นลายที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทย  ทำให้มีผู้นิยมมาซื้อมากกว่าลายอื่น ๆ  การสานนั้นใช้เวลา  3 – 4 วัน จะเสร็จ 1 ใบ ปัจจุบันก็มีคนสานอยู่หลายสิบคน แต่ละคนก็มีฝีมือดีทั้งสิ้น  โดยจำหน่ายในราคาถูกมาก และที่สำคัญกำลังจะจดเป็นโอทอป และวิสาหกิจชุมชนคนบึงพระพิษณุโลก แรกเริ่มต้นกลุ่มได้ทำการตลาด ด้วยการ หากสมาชิกจะไปทำบุญที่วัด ก็ให้นำตะกร้าที่สานไปด้วย และเปิดจำหน่ายในวัดที่มีคนมาทำบุญเพราะมีคนสนใจมาก  และยังให้สมาชิก ถือไปจ่ายตลาดด้วย ใครเห็นก็ซื้อกันตรงนั้น ปัจจุบันได้ทำการตลาดคือ การวางจำหน่ายตามแผง ตามงานแสดงสินค้า และกำลังก้าวไปสู่การขายออนไลน์  ก็ทำให้สามารถขายสินค้าได้อย่างงดงาม รายได้ของกลุ่มก็เพิ่มขึ้น ท่านใดสนใจ สามารถติดต่อคุณ สุดารัตน์ ฯ ได้ที่ เบอร์โทร  064-0058777
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up