มน.เปิดโลจิสติกส์การบินหลักสูตรแรกในไทย

ช่วงบ่ายวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา ที่ อาคารชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.กาญจนา  เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ผู้บริหารจาก Pan Am International Flight Academy จากประเทศสหรัฐอเมริกา และสถาบัน Dream Wings Education ประเทศไทยในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงระหว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Pan Am International Flight Academy (หรือสถาบันการบินนานาชาติแพนแอม) และสถาบัน Dream Wings Education (บริษัทดรีมวิงส์ เอ็ดดูเคชั่น) พร้อมแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานร่วมกับ หลักสูตรการพัฒนานักบินพาณิชย์ที่เพิ่มโอกาสอันท้าทายสำหรับนิสิตที่สนใจจะมีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ (CPL)ทั้งนี้ ธุรกิจการบินในภูมิภาคนี้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งต้องมีการแข่งขันทั้งในด้านราคา การบริการความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยนักบินที่ได้รับการฝึกบินอย่างมืออาชีพ
สำหรับความต้องการนักบิน CAE คาดการณ์ อีก 10 ปีข้างหน้า อุตสาหกรรมการบินจะมีความต้องการนักบินรุ่นใหม่ ประมาณ 255,000 คน รวมนักบินที่ประจำอยู่ทั้งหมด 440,000 คน ภายในปี 2570 โดย 60% สำหรับการเติบโตของสายการบินและ 40% เพื่อชดเชยการเกษียณและการลาออกของนักบิน นอกจากนี้ บุคลากร 180,000 คนแรกจะต้องได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นกัปตัน ทดแทนกัปตันที่เกษียณอายุ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จะมีความต้องการของนักบินที่สูง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสายการบินพานิชย์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ด้านภูมิภาคอเมริกาจะมีการเกษียณอายุของนักบินมากที่สุด สายการบินและสถาบันการฝึกอบรมของจะต้องผลิตนักบินใหม่ เฉลี่ย 70 คนต่อวันทั่วโลก เพื่อให้ตรงกับอัตราการส่งมอบเครื่องบินที่สูงเป็นประวัติการณ์และบัญชีสำหรับการลดลงของนักบิน
ดังนั้น การเปิดหลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ร่วมกับหลักสูตรการพัฒนานักบินพาณิชย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาโท หลักสูตรแรกของประเทศไทย จึงนับได้ว่าเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานของโลกเป็นอย่างมาก โดยจะมีระยะเวลาในการเรียน 3 ปี ทั้งนี้จะศึกษาที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ในปีที่ 1-2 และไปศึกษาต่อที่รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 
0 55-96 4-388 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up